خانه

خانه

فلسطین؛ از اشغال تا انتفاضه

By | سپتامبر 13th, 2017|Categories: تألیف ها, حوزه فلسطین و رژیم صهیونیست|Tags: |

فلسطین؛ از اشغال تا انتفاضه در 8 دسامبر 1987 انتفاضه اول ملت فلسطین علیه اشغال سرزمینشان توسط ارتش رژیم صهیونیستی آغاز شد و تاکنون که دومین انتفاضه را شاهد هستیم این حرکت مردمی توانسته [...]

فرهنگ جامع فلسطین – جلد سوم

By | سپتامبر 13th, 2017|Categories: تألیف ها, حوزه فلسطین و رژیم صهیونیست|Tags: |

فرهنگ جامع فلسطین - جلد سوم بیش از نیم قرن است که رژیم صهیونیستی به اشغال کشور فلسطین و کشتار مردم بی دفاع آن پرداخته است. مردم فلسطین بدون استفاده از امکانات دفاعی خاص [...]

فرهنگ جامع فلسطین – جلد دوم

By | سپتامبر 13th, 2017|Categories: تألیف ها, حوزه فلسطین و رژیم صهیونیست|Tags: |

"بیش از نیم قرن است که رژیم صهیونیستی به اشغال کشور فلسطین و کشتار مردم بی دفاع آن پرداخته است. مردم فلسطین بدون استفاده از امکانات دفاعی خاص و یا بهره گیری از مناسبات سیاسی [...]

فرهنگ جامع فلسطین – جلد اول

By | سپتامبر 13th, 2017|Categories: تألیف ها|Tags: |

بیش از نیم قرن است که رژیم صهیونیستی به اشغال کشور فلسطین و کشتار مردم بی دفاع آن پرداخته است. مردم فلسطین بدون استفاده از امکانات دفاعی خاص و یا بهره گیری از مناسبات سیاسی [...]

شبهات تاریخی

سؤال: پیمان سایکس ـ پیکو چیست و چه تأثیری در اشغال فلسطین و سلطه صهیونیست‌ها بر این سرزمین داشت؟

By | اکتبر 19th, 2017|Categories: شبهات تاریخی|Tags: , , , , , , , , , , , |

جواب: نقشه تدوین یافته استعمار پیر انگلیس درباره فلسطین، با این اهمیت ویژه در تناسب بود. لذا، به محض شروع جنگ جهانی اول، این کشور به همراه فرانسه و روسیه درصدد برآمدند تا پس از [...]

سؤال: روند توسعه طلبی صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین چگونه است

By | سپتامبر 21st, 2017|Categories: شبهات تاریخی|Tags: , , , |

اشاره: با نگاهی به سوابق اشغالگری رژیم صهیونیستی، عملیاتی شدن شعار اسرائیل بزرگ (از نیل تا فرات) تا حدی قابل تصویر است. صهیونیست‌ها تا قبل از سال 1948 با خرید زمین‌های فلسطینی (هر چند اندک)، [...]

سؤال: چرا و چگونه فلسطینیان سرزمین خود را ترک کرده‌اند؟

By | سپتامبر 21st, 2017|Categories: شبهات تاریخی|Tags: , , , , |

با تشکیل نخستین کنگره‏ی صهیونیسم در شهر بال سوئیس، در سال 1897م، طرح صهیونیستی کردن فلسطین تهیه شد. در پی آن، رهبران جنبش صهیونیسم کوشش خود را برای تنظیم طرح‏ها و سیاست‏های لازم، به منظور [...]

سؤال: چرا و چگونه فلسطینیان سرزمین خود را ترک کرده‌اند؟

By | سپتامبر 21st, 2017|Categories: شبهات تاریخی|Tags: , , , , |

با تشکیل نخستین کنگره‏ی صهیونیسم در شهر بال سوئیس، در سال 1897م، طرح صهیونیستی کردن فلسطین تهیه شد. در پی آن، رهبران جنبش صهیونیسم کوشش خود را برای تنظیم طرح‏ها و سیاست‏های لازم، به منظور [...]

دیدگاهها