خانه

خانه
شبهات تاریخی

سؤال: پیمان سایکس ـ پیکو چیست و چه تأثیری در اشغال فلسطین و سلطه صهیونیست‌ها بر این سرزمین داشت؟

By | اکتبر 19th, 2017|Categories: شبهات تاریخی|Tags: , , , , , , , , , , , |

جواب: نقشه تدوین یافته استعمار پیر انگلیس درباره فلسطین، با این اهمیت ویژه در تناسب بود. لذا، به محض شروع جنگ جهانی اول، این کشور به همراه فرانسه و روسیه درصدد برآمدند تا پس از [...]

سؤال: روند توسعه طلبی صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین چگونه است

By | سپتامبر 21st, 2017|Categories: شبهات تاریخی|Tags: , , , |

اشاره: با نگاهی به سوابق اشغالگری رژیم صهیونیستی، عملیاتی شدن شعار اسرائیل بزرگ (از نیل تا فرات) تا حدی قابل تصویر است. صهیونیست‌ها تا قبل از سال 1948 با خرید زمین‌های فلسطینی (هر چند اندک)، [...]

سؤال: چرا و چگونه فلسطینیان سرزمین خود را ترک کرده‌اند؟

By | سپتامبر 21st, 2017|Categories: شبهات تاریخی|Tags: , , , , |

با تشکیل نخستین کنگره‏ی صهیونیسم در شهر بال سوئیس، در سال 1897م، طرح صهیونیستی کردن فلسطین تهیه شد. در پی آن، رهبران جنبش صهیونیسم کوشش خود را برای تنظیم طرح‏ها و سیاست‏های لازم، به منظور [...]

سؤال: چرا و چگونه فلسطینیان سرزمین خود را ترک کرده‌اند؟

By | سپتامبر 21st, 2017|Categories: شبهات تاریخی|Tags: , , , , |

با تشکیل نخستین کنگره‏ی صهیونیسم در شهر بال سوئیس، در سال 1897م، طرح صهیونیستی کردن فلسطین تهیه شد. در پی آن، رهبران جنبش صهیونیسم کوشش خود را برای تنظیم طرح‏ها و سیاست‏های لازم، به منظور [...]

دیدگاهها