تألیف ها

/تألیف ها

سینمای سلطه (هنر هفتم)

کتاب «سینمای سلطه» با پژوهشی درباره نفوذ صهیونسیم در سینمای جهان و نشانه شناسی ردپای آن در هالیوود، را «مجید صفاتاج» گرد آوری کرده است. صفاتاج در مقدمه کتاب می نویسد: صهیونیست ها از سینما به عنوان ابزاری پیشرفته برای تاثیرگذاری بر ذهن و فکر مردم برای تشکیل حکومت جهانی و سیطره تام و کامل [...]

By | سپتامبر 13th, 2017|تألیف ها|0 Comments

سناریوی جنگ نفت : بازنگری نقش صهیونیسم در تحولات خاورمیانه

ثروت عظیم و افسانه وار نفتی و اهمیت سوق الجیشی و استراتژیکی خلیج فارس، همواره آمریکا و رژیم صهیونیسم را بر آن داشته است که در امر گسترش و توسعه ی نفوذ سیاسی و سلطه گری خود در این منطقه تلاش کنند. در واقع دسترسی به نفت و بازار منطقه ای خلیج فارس و تنگه [...]

By | سپتامبر 13th, 2017|تألیف ها|0 Comments

دسیسه های شیطانی

دسیسه های شیطانی   مشخصات کتابشناسی: دسیسه های شیطانی مولف: مجید صفاتاج ناشر کتاب : سفیر اردهال نوع جلد: جلد نرم قطع: رقعی شمارگان: 1650 چاپ جاری: 1 تعداد صفحات: 89 وزن(گرم): 153   آدرس جهت خرید اینترنتی کتاب: https://bookroom.ir/book/919  

By | سپتامبر 13th, 2017|تألیف ها|0 Comments

دانشنامه فلسطین – جلد هشتم: ن – ی

دانشنامۀ هشت جلدی فلسطین در حقیقت نخستین دانشنامۀ تفصیلی دربارۀ فلسطین به زبان فارسی است. البته پیش از این، فرهنگ جامع فلسطین در سه جلد توسط مجید صفاتاج گردآوری و تدوین شده بود. دانشنامه هشت جلدی فلسطین، در حقیقت نسخۀ تکمیلی فرهنگ جامع فلسطین است. ایدۀ نخستین در این زمینه، ترجمۀ دوره چهار جلدی الموسوعۀ [...]

By | سپتامبر 12th, 2017|تألیف ها|0 Comments

دانشنامه فلسطین – جلد هفتم: ک – م

دانشنامۀ هشت جلدی فلسطین در حقیقت نخستین دانشنامۀ تفصیلی دربارۀ فلسطین به زبان فارسی است. البته پیش از این، فرهنگ جامع فلسطین در سه جلد توسط مجید صفاتاج گردآوری و تدوین شده بود. دانشنامه هشت جلدی فلسطین، در حقیقت نسخۀ تکمیلی فرهنگ جامع فلسطین است. ایدۀ نخستین در این زمینه، ترجمۀ دوره چهار جلدی الموسوعۀ [...]

By | سپتامبر 12th, 2017|تألیف ها|0 Comments

دانشنامه فلسطین – جلد ششم: ص – ق

دانشنامۀ هشت جلدی فلسطین در حقیقت نخستین دانشنامۀ تفصیلی دربارۀ فلسطین به زبان فارسی است. البته پیش از این، فرهنگ جامع فلسطین در سه جلد توسط مجید صفاتاج گردآوری و تدوین شده بود. دانشنامه هشت جلدی فلسطین، در حقیقت نسخۀ تکمیلی فرهنگ جامع فلسطین است. ایدۀ نخستین در این زمینه، ترجمۀ دوره چهار جلدی الموسوعۀ [...]

By | سپتامبر 12th, 2017|تألیف ها|0 Comments

دانشنامه فلسطین – جلد پنجم: س – ش

دانشنامۀ هشت جلدی فلسطین در حقیقت نخستین دانشنامۀ تفصیلی دربارۀ فلسطین به زبان فارسی است. البته پیش از این، فرهنگ جامع فلسطین در سه جلد توسط مجید صفاتاج گردآوری و تدوین شده بود. دانشنامه هشت جلدی فلسطین، در حقیقت نسخۀ تکمیلی فرهنگ جامع فلسطین است. ایدۀ نخستین در این زمینه، ترجمۀ دوره چهار جلدی الموسوعۀ [...]

By | سپتامبر 12th, 2017|تألیف ها|0 Comments

دانشنامه فلسطین – جلد چهارم: ح – ژ

دانشنامۀ هشت جلدی فلسطین در حقیقت نخستین دانشنامۀ تفصیلی دربارۀ فلسطین به زبان فارسی است. البته پیش از این، فرهنگ جامع فلسطین در سه جلد توسط مجید صفاتاج گردآوری و تدوین شده بود. دانشنامه هشت جلدی فلسطین، در حقیقت نسخۀ تکمیلی فرهنگ جامع فلسطین است. ایدۀ نخستین در این زمینه، ترجمۀ دوره چهار جلدی الموسوعۀ [...]

By | سپتامبر 12th, 2017|تألیف ها|0 Comments

دانشنامه فلسطین – جلد سوم: ت – ح

دانشنامۀ هشت جلدی فلسطین در حقیقت نخستین دانشنامۀ تفصیلی دربارۀ فلسطین به زبان فارسی است. البته پیش از این، فرهنگ جامع فلسطین در سه جلد توسط مجید صفاتاج گردآوری و تدوین شده بود. دانشنامه هشت جلدی فلسطین، در حقیقت نسخۀ تکمیلی فرهنگ جامع فلسطین است. ایدۀ نخستین در این زمینه، ترجمۀ دوره چهار جلدی الموسوعۀ [...]

By | سپتامبر 12th, 2017|تألیف ها|0 Comments

دانشنامه فلسطین – جلد دوم: الف – پ

دانشنامۀ هشت جلدی فلسطین در حقیقت نخستین دانشنامۀ تفصیلی دربارۀ فلسطین به زبان فارسی است. البته پیش از این، فرهنگ جامع فلسطین در سه جلد توسط مجید صفاتاج گردآوری و تدوین شده بود. دانشنامه هشت جلدی فلسطین، در حقیقت نسخۀ تکمیلی فرهنگ جامع فلسطین است. ایدۀ نخستین در این زمینه، ترجمۀ دوره چهار جلدی الموسوعۀ [...]

By | سپتامبر 12th, 2017|تألیف ها|0 Comments