حوزه انقلاب اسلامی

//حوزه انقلاب اسلامی

سپهر انقلاب اسلامی

«بیداری اسلامی پدیده ای است فراگیر که مقارن با حرکت استعمارگرانه غرب از یک سو و عقب ماندگی مسلمانان از حوزه علمی از سوی دیگر، توسط برخی نخبگان جهان اسلام کلید زده شد و کم کم به توده های مردم در بعضی کشورهای اسلامی سرایت کرد. رهبران این جریان دو هدف بازگشت به اسلام و [...]

By | سپتامبر 13th, 2017|تألیف ها, حوزه انقلاب اسلامی|0 Comments

تحولات خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی

این اثر با بررسی دخالت های آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، به ارزیابی وضعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و مسائل استراتژیک این منطقه پرداخته است. بنابر مطالب این کتاب، با نگاهی به رویدادهای مثل شکل گیری حکومت خودگردان فلسطین، اشغال نوار غزه، جنگ 33 روزه، تحولات سه دهه گذشته در منطقه خاورمیانه و تاثیرگذاری [...]

By | سپتامبر 12th, 2017|تألیف ها, حوزه انقلاب اسلامی|0 Comments

انقلاب اسلامی و استعمار فرانو در منطقه

این اثر به بررسی پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دخالت های آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس و همچنین جنبه های استراتژیکی منطقه پرداخته است. در مقدمه این کتاب آمده است: «انقلاب اسلامی ایران، انقلابی بود که کمتر کسی آن را پیش بینی می کرد در کشوری اتفاق افتد و رژیمی را سرنگون [...]

By | سپتامبر 12th, 2017|تألیف ها, حوزه انقلاب اسلامی|0 Comments