یادداشت
پیشنهاد هفته
یادداشت میهمان
دیدگاهها

به گزارش خبرگزاری فارس، مجید صفاتاج محقق و پژوهشگر با اعلام این خبر که در روز شنبه، 26 تیر ماه، در ویژه برنامه «قدس ما را آزاد خواهد کرد» از مجموعه کتاب وی رونمایی می‌شود، اظهار کرد: این مجموعه 8 جلدی، دایرة المعارفی است با عنوان «دانش‌نامه فلسطین» که در نوع خود در جهان بی نظیر است.

وی ادامه داد:

این کتاب چهار هزار مدخل داشته و نگارش و تالیف آن مدت 20 سال ادامه داشته است و مورد تایید بسیاری از بزرگان سیاست، فرهنگ و ادب قرار گرفته است. بسیاری از فلسیطینی‌هایی که در جریان نگارش این دانش‌نامه بوده‌اند، گفته‌اند اگر این اثر ترجمه شود، به ترویج معارف فلسطین کمک می‌کند.

صفاتاج با بیان این که تاکنون 100 جلد کتاب تالیفی را به نگارش در آورده است، عنوان کرد: 72 جلد از این تعداد، به چاپ رسیده‌ است و اکثر کتاب‌هایم هم در حوزه انقلاب، مقاومت و بیداری اسلامی و صهیونیزم شناسی است.